Jums rodas jautājumi? Rakstiet mums info@autoparking.lv
Moderni pārkošanas risinājumi
Tālrunis: +371 29208727
Parksafe

Autostāvvietu seifs.

Parksafe ir automātiska stāvvietu sistēma ar centrālo pacēlāju, kas tiek pārvietots vertikālā plaknē un kurš novieto platformas ar automašīnām kamerās, kuras atrodas lifta malās. Centrālais pacēlājs paņem automašīnu no uztvēršanas kameras un novieto to brīvā vietā.Parksafe piemēroti lielveikaliem, sabeidrisko centru un dzīvojamā sektora stāvvietām. Tiek piedāvāti torņa vai raktuves veida konstrukciju varianti. Stikloti torņi ar efektīvu apgaismojumu ir atraduši labāko pielietojumu automašīnu servisa un tirdzniecības centros un auto nomas uzņēmumos.

Parksafe 580

Tā ir automātiska autostāvvietu sistēma ar pacēlāja  centrālo novietojumu,  kuram katrā pusē atrodas stāvvietas.

Šīs sistēmas izmantošana neprasa rampu un piekļuves ceļu uz augšējiem stāviem būvniecību. Ietaupījumi tiek panākti, izmantojot vienkāršas inženiertehniskās iekārtas.

Parksafe 582

Parksafe 582 ir automātiska stāvvietu sistēma ar centrālo vertikālo sistēmu SRU un plauktiem automašīnu glabāšanai, kas uzstādīti labajā un kreisajā pusēs. Ar ratiņiem tiek nodrošināta piekļuve 2. rastram. Ir iespējams organizēt arī caurbraukšanu,  iebraucot pirmajā rastrā un izbraucot otra rastra pretējā pusē.

Parksafe 583

Parksafe 583 ir automātiska stāvvietu sistēma ar centrālo vertikālo SRU un plauktiem automašīnu glabāšanai, kas uzstādīti pa labi un pa kreisi. Izmantojot ratiņus, tiek nodrošināta piekļuve 3. rastram. Parksafe 583 universalitāte ļauj izmantot optimālo autostāvvietas laukumu un tādējādi nodrošina papildu vietu pieejamību 1,2,3 rindās pie vertikāla lifta.

Parksafe 585
Tā ir automātiska stāvvietu sistēma ar plauktiem automašīnu novietošanai, kas uzstādīti ap SRU centrālo vertikālo sistēmu.
© Copyright 2024 Webone Latvia. All Rights Reserved.

Search